Český Šternberk

Z historie hradu Český Šternberk

Český Šternberk 1892

Hrad Český Šternberk založil roku 1241 Divišův syn Zdeslav, od roku 1242 psaný ze Šternberka. Šternberkové vlastnili hrad až do roku 1712, poté znovu v letech 1841 – 1949 a následně od roku 1992 až do současnosti. Vraťte se ale k úplným začátkům středověkého hradu, který byl postaven na skalnatém ostrohu, obehnaný ze západní strany menším potokem a z východní řekou Sázavou. Na jižní a severní straně byly příkopy. Strategické umístění nebylo v tehdejší době ničím netypickým a stavba měla sloužit především k obraně proti nepřátelským vpádům.  Mohutné panské sídlo patřilo mezi nejpevnější hrady Českého království a pánové ze Šternberka zase k nejvýznamnější české rody.

Původní stavbu tvořila hranolová obytná věž, kaple a palác. Už ve 14. století došlo k výrazné přestavbě. Opevnění se rozšířilo o předsunuté bašty na severní straně. Roku 1467 došlo k obléhání a následnému dobytí hradu vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Hrad byl poničen a na přelomu 15. a 16. století přestavěn po vzoru pozdní gotiky a s důrazem na jeho další obranyschopnost. V této době se přistavěla hradní kuchyně a zastavěla značná část původního nádvoří. Původní severní přístupovou cestu nahradil boční vstup ze západu s předsunutou branou. Jih a sever chránily mohutné zdi a na jižní straně byla postavena další obranná věž. Další přestavba se uskutečnila v půlce 16. století, kdy vznikl velký sál.

S myšlenkou mít z hradu panské reprezentační sídlo se začalo s další velkou přestavbou po třicetileté válce. Raně barokní podoba se prolínala se staršími architektonickými prvky. Přepychu se dočkaly hlavně sály, mezi nimi i rytířský, vyzdobený bohatou štukaturou.

Začátkem 18. století se postavilo jednoduché patrové stavení (nový zámek), kde byly umístěny byty úředníků a kanceláře. Trosky středověkých hradebních zdí posloužily k tomu, aby na nich vznikla terasa a protilehlý břeh řeky posloužil nové zámecké zahradě s letohrádkem. Další roky se hrad nijak zásadně neměnil a prošel si jenom menšími zásahy.

Co se týče dalších zajímavých událostí na Českém Šternberku, stojí za zmínku vyplenění hradu vzbouřeným lidem roku 1627. V roce 1712 umřel Jan Václav a po meči vymřel rod Holických ze Sternberga a na hradu se pak střídaly různé šlechtické rody. Roku 1841 znovu koupili hrad Šternberkové – o koupi se postaral Zdeněk ze Sterberga z rodové linie Konopišťských. V roce 1949 byl hrad vyvlastněn státem a v restituci navrácen Zdenku Sternbergovi. Během let 2002 – 2004 se upravovalo okolí a hrad prošel rozsáhlou rekonstrukcí.