Český Šternberk

Z historie hradu Český Šternberk

Hrad Český Šternberk založil roku 1241 Divišův syn Zdeslav, od roku 1242 psaný ze Šternberka. Šternberkové vlastnili hrad až do roku 1712, poté znovu v letech 1841 – 1949 a následně od roku 1992 až do současnosti. Vraťte se ale k úplným začátkům středověkého hradu, který byl postaven na skalnatém ostrohu, obehnaný ze západní strany menším potokem a z východní řekou Sázavou. Na jižní a severní straně byly příkopy. Strategické umístění nebylo v tehdejší době ničím netypickým a stavba měla sloužit především k obraně proti nepřátelským vpádům.  Mohutné panské sídlo patřilo mezi nejpevnější hrady Českého království a pánové ze Šternberka zase k nejvýznamnější české rody.

Původní stavbu tvořila hranolová obytná věž, kaple a palác. Už ve 14. století došlo k výrazné přestavbě. Opevnění se rozšířilo o předsunuté bašty na severní straně. Roku 1467 došlo k obléhání a následnému dobytí hradu vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Hrad byl poničen a na přelomu 15. a 16. století přestavěn po vzoru pozdní gotiky a s důrazem na jeho další obranyschopnost. V této době se přistavěla hradní kuchyně a zastavěla značná část původního nádvoří. Původní severní přístupovou cestu nahradil boční vstup ze západu s předsunutou branou. Jih a sever chránily mohutné zdi a na jižní straně byla postavena další obranná věž. Další přestavba se uskutečnila v půlce 16. století, kdy vznikl velký sál.

S myšlenkou mít z hradu panské reprezentační sídlo se začalo s další velkou přestavbou po třicetileté válce. Raně barokní podoba se prolínala se staršími architektonickými prvky. Přepychu se dočkaly hlavně sály, mezi nimi i rytířský, vyzdobený bohatou štukaturou.

Začátkem 18. století se postavilo jednoduché patrové stavení (nový zámek), kde byly umístěny byty úředníků a kanceláře. Trosky středověkých hradebních zdí posloužily k tomu, aby na nich vznikla terasa a protilehlý břeh řeky posloužil nové zámecké zahradě s letohrádkem. Další roky se hrad nijak zásadně neměnil a prošel si jenom menšími zásahy.

Co se týče dalších zajímavých událostí na Českém Šternberku, stojí za zmínku vyplenění hradu vzbouřeným lidem roku 1627. V roce 1712 umřel Jan Václav a po meči vymřel rod Holických ze Sternberga a na hradu se pak střídaly různé šlechtické rody. Roku 1841 znovu koupili hrad Šternberkové – o koupi se postaral Zdeněk ze Sterberga z rodové linie Konopišťských. V roce 1949 byl hrad vyvlastněn státem a v restituci navrácen Zdenku Sternbergovi. Během let 2002 – 2004 se upravovalo okolí a hrad prošel rozsáhlou rekonstrukcí.