Český Šternberk

Prohlídková trasa – Informace k prohlídkám

Během prohlídky se podíváte na patnáct barokních prostor, vedoucí druhým patrem, kdysi sloužícím k reprezentaci a k bydlení majitelů. Bohatě zařízené pokoje vás ohromí především nádhernou barokní štukovou výzdobou. Projdete se rytířským sálem, kde zmiňovanou štukovanou výzdobu obstaral vlašský mistr Carlo Brentano. Najdete zde i malované erby a hodnotné artefakty. Sousední barokní kaple sv. Šebestiána je vzácně ozdobena a má rokokový oltář s obrazem sv. Šebestiána. Dále projdete žlutý a dámský salon, knihovnu s několika tisíci svazky knih a s obrazem nejspíše od Petra Brandla.

Místnosti jsou věnovány významným představitelům Šternberků a výjimkou není ani jídelna s tabulovým stříbrem a s galerií portrétů Šternberků na stěnách. Trasa pokračuje do orientálního kabinetu a snídaňového pokoje se stříbrnými figurkami. V pracovně Jiřího Sternberga visí obrazový rodokmen šesti generací, obsahující 63 portrétů. Z dalších místností si projdete kuřáckým salonem a pokojem Kašpara ze Sternberga.

Na hradu si všimněte početné (545 kusů) unikátní sbírky grafických listů ze 17. století, které se tématicky vztahují k dějinám třicetileté války. V dřívějších časech se hodně lovilo a nemůže chybět ani lovecký salon s historickými zbraněmi a loveckými trofejemi od různých zvířat. Dále spatříte obrazy z bitev 18. až 20. století, porcelánové soubory a dobové výrobky od uměleckých řemeslníků.

Prohlídková trasa podrobné informace

Prohlídka hradu trvá 50 minut. V jedné skupině může být maximálně padesát osob. Prohlídky se provádějí kromě češtiny i v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině.

Poslední prohlídka začíná 45 minut před daným zavíracím časem. V letní sezóně se můžete těšit ukázky dravců s výkladem sokolníka. Prohlídky hradu si můžete objednat celoročně mimo vánočních svátků, kdy je hrad zcela uzavřen.