Český Šternberk

Kutná Hora

Město Kutná Hora má významnou městskou památkovou zónu a byla zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V roli turistů budete mít skutečně hodně co dělat, abyste zvládli prohlédnout alespoň větší část zdejších památek. Světově známé jsou hlavně kostely – kostel svaté Barbory a kostel Nanebevzetí Panny Marie.  Kostnice v Sedlci umístěná v podzemí hřbitovní kaple Všech svatých přitahuje mnoho zájemců, kteří zde spatří kosterní pozůstatky a lebky. Podle odhadu patří pozůstatky okolo čtyřiceti tisíc osob.

Nezapomeňte navštívit jedinečné České muzeum stříbra Kutná hora s bohatými sbírkami. Hlavní expozice je soustředěna na Hrádek a zahrnuje dva prohlídkové okruhy. První je zaměřen na vývoj Kutné Hory, na geologii, archeologii, dějiny Hrádku, život stříbrné šlechty a numismatiku. Druhý okruh vám představí využití stříbrné rudy od začátků dolování až po ražení stříbrných mincí. Podíváte se na středověký důl, trejv, mincování a havířskou osadu. Další část muzea nabízí Kamenný dům. Ke stálým zdejším expozicím patří měšťanská kultura v sedmnáctém až devatenáctém století a lapidárium s jedinečným souborem kamenných plastik a také architektonických prvků gotických památek. Další částí muzea je Tylův dům – rodný dům Josefa Kajetána Tyla, který se zde narodil 4. února 1808. Expozice je věnována jeho životu a prostory domu jsou doplněny o výstavu Kutnohorské podzemí a jeho průzkum s nejzajímavějšími objevy průzkumu speleologů.