Český Šternberk

Zámek Konopiště

Za historií a za medvědy se jeďte podívat na zámek Konopiště! Zámek leží okolo dvou kilometrů od města Benešov a proslavil se díky Františkovi Ferdinandovi d’Este, který se tady usadil se svou rodinou. Původní středověký hrad Konopiště založil Tobiáš z Bechyně v 80. letech 13. století. Až do roku 1590 vlastnili panství Šternberkové a poté se tady střídalo dost šlechtických rodů a majitelů: Arkleb z Kunovic, Hodějovští z Hodějova, Albrecht z Valdštejna, Michnové z Vacínova, Jiří Ludvík ze Sinzedorfu, František Karel Přehořovský z Kvasejovic, páni z Vrtby, Lobkovicové, František Ferdinand d’Este. Od roku 1921 vlastní zámek stát a je otevřen pro veřejnost. Zámek Konopiště je známý již tradičním chovem medvědů v zámeckém příkopu, zavedl ji již  František Ferdinand d’Este.  Medvědí výběh nyní obývá medvěd Jiří. V interiérech se přiblížíte životnímu běhu za doby Františka Ferdinanda d’Este. Zhlédnete soukromé rodinné pokoje a odhalíte arcivévodovu vášeň – lov a sběratelství. Při prohlídce salonů jižního křídla zámku se podíváte do prvního patra s hostinskými a reprezentačními pokoji. kromě jiného se podíváte na loveckou chodbu s více jak osmi sty kusy trofejí a na velkou slavnostní jídelnu. V salonech severního křídla vám bude představena pracovna, ložnice, alkovna a zbrojnice s expozicí různých palných a chladných zbraní. Další trasou jsou soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda d’Este, muzeum sv. Jiří, střelnice a skleníky v Růžové zahradě.

Za podívání stojí i zámecký park s růžemi mnoha barev, cizokrajnými keři a vysokými stromy. Cestu můžete absolvovat turistickým vláčkem.